10/06/2014 Ariston Toàn Cầu

Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam

  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 1 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 2 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 3 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 4 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 5 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 6 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 7 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 8 Ariston
  • Hình ảnh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Ý tại Ariston Việt Nam 9 Ariston

Ngày 11.6.2014, Thủ tướng Ý Matteo Renzi đã dành thời gian đến thăm  nhà máy Bắc Ninh của Tập đoàn Ariston Thermo. Bài viết cập nhật lại các hoạt động của thủ tướng tại nhà máy Ariston Thermo Việt Nam trong khuôn khổ buổi thăm quan và làm việc tại đây.